nenávratné granty, bankové úvery, dotácie
Výhoda podania žiadosti prostredníctvom EEC

Energetický certifikát

Výhody podania žiadosti prostredníctvom RBD

REFUNDAČNÝ PROGRAM
do výšky až 50%

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
minimálne o 15%

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
zdarma = 0 €

VYPRACOVANIE PONÚK
zdarma = 0 €

BONUS PLUS
zdarma = 0 €

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky

V prípade, že Vás zaujíma ešte viac, kontaktujte nás!

Klientská zóna

Prihlasovací formulár pre prihlásenie do klientskej zóny

Energetický certifikát

Energetická certifikácia budov je jednou zo základných požiadaviek smernice č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu o Energetickej hospodárnosti budov, ktorú Slovenská republika prevzala do svojho právneho systému zákonom č. 555/2005 Z. z. o Energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ukladá od 1.januára 2008 povinnosť Energetickej certifikácie budov.

Vypracujeme Vám energetický certifikát pre Váš bytový dom celkom zdarma. Táto mimoriadne výhodná ponuka platí v prípade financovania obnovy prostredníctvom programu SLOVSEFF.