nenávratné granty, bankové úvery, dotácie
Výhoda podania žiadosti prostredníctvom EEC

Garanti programu SLOVSEFF EBRD

Výhody podania žiadosti prostredníctvom RBD

REFUNDAČNÝ PROGRAM
do výšky až 50%

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
minimálne o 15%

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
zdarma = 0 €

VYPRACOVANIE PONÚK
zdarma = 0 €

BONUS PLUS
zdarma = 0 €

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky

V prípade, že Vás zaujíma ešte viac, kontaktujte nás!

Klientská zóna

Prihlasovací formulár pre prihlásenie do klientskej zóny

rbd.sk

Garanti projektu


Ministerstvo hospodárstva SR


Európska banka pre obnovu a rozvoj

Program bol zriadený v roku 2007 Európskou úniou a EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR