nenávratné granty, bankové úvery, dotácie
Výhoda podania žiadosti prostredníctvom EEC

Cyklus projektu pre SLOVSEFF EBRD

Výhody podania žiadosti prostredníctvom RBD

REFUNDAČNÝ PROGRAM
do výšky až 50%

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
minimálne o 15%

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
zdarma = 0 €

VYPRACOVANIE PONÚK
zdarma = 0 €

BONUS PLUS
zdarma = 0 €

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky

V prípade, že Vás zaujíma ešte viac, kontaktujte nás!

Klientská zóna

Prihlasovací formulár pre prihlásenie do klientskej zóny

rbd.sk

Cyklus projektu

KONTAKT RBD: Kontaktujte nás, dohodneme si stretnutie priamo u Vás. Po podpise zmluvy Vás zastúpime v celom procese vybavovania.

VSTUPNÝ FORMULÁR: Podáme za Vás vyplnený vstupný formulár a vyplníme všetky ostatné dokumenty potrebné k schvaľovaciemu procesu. O každom kroku Vás budeme priebežne informovať.

PRVOTNÉ POSTÚPENIE: Participujúca banka v spolupráci s Projektovým konzultantom posúdia technickú spôsobilosť projektu a finančnú spôsobilosť potenciálneho klienta. Konečné pozitívne alebo negatívne rozhodnutie je na Participujúcej banke.

WAIVER LETTER: Na základe pozitívneho rozhodnutia Participujúcej banky a Projektového konzultanta je klient povinný podpísať waiver letter, ktorý poskytne EBRD prostredníctvom Projektového konzultanta

ZJEDNODUŠENÝ AUDIT: Projektový konzultant realizuje energetický audit (EA) pre projekty v priemysle a zjednodušený energetický audit (SEA) pre projekty bytového sektoru.

Projektový konzultant transformuje výsledky EA do plánu racionálneho využitia energie (REUP).
Pri projektoch obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sa priamo tvorí REUP.

CVR CHECK LIST: Klient je povinný vyplniť a podpísať CVR Check List, čím potvrdzuje, že porozumel odporúčaniam REUP alebo SEA.

ČERPANIE ÚVERU: Participujúca banka na základe REUP alebo SEA a CVR Check Listu poskytne klientovi úver.

OZNÁMENIE O PRIPRAVENSTI NA VERIFIKÁCIU: Projektový konzultant na základe Oznámenia o pripravenosti na verifikáciu upovedomí IEE Konzultanta, že projekt je tesne pred dokončením.

CVR CERTIFIKÁT: IEE Konzultant vykoná verifikáciu pri všetkých projektoch v priemysle a OZE nad 100 tis. EUR a v 10% pod hranicou 100 tis. EUR. Projektový konzultant vykoná verifikáciu ostatných projektov s: BIDSF na základe CVR Certifikátu vyplatí konkrétnu sumu nenávratného grantu na účet klienta.