nenávratné granty, bankové úvery, dotácie
Výhoda podania žiadosti prostredníctvom EEC

Financovanie obnovy zo zdrojov ŠFRB

Výhody podania žiadosti prostredníctvom RBD

REFUNDAČNÝ PROGRAM
do výšky až 50%

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
minimálne o 15%

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
zdarma = 0 €

VYPRACOVANIE PONÚK
zdarma = 0 €

BONUS PLUS
zdarma = 0 €

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky

V prípade, že Vás zaujíma ešte viac, kontaktujte nás!

Klientská zóna

Prihlasovací formulár pre prihlásenie do klientskej zóny

rbd.sk

Vládny program zatepľovania

Bezúročný úver bude podľa programu možné poskytnúť do plnej výšky oprávnených nákladov stavby, najviac však 80 eur na štvorcový meter zateplenej plochy pri bytovom dome. Zvýhodnené úvery s nulovou úrokovou sadzbou môžu byť poskytnuté na oprávnené projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy na bývanie. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na obytnú budovu musí byť vydané pred rokom 1989. Projekty zároveň majú preukázať dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie.

Zdroj: www.sfrb.sk

Aktuálny stav: POZASTAVNÉ - odporúčame program SLOVSEFF

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) od 15.11.2009 do 31.12.2009 neprijíma žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu a obnovu bytov a zariadení sociálnych služieb, ani na zateplenie bytových budov. Príslušné opatrenie ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja zo 6.11.2009 nadobudlo účinnosť 15.11.2009. Fond eviduje celkové požiadavky na poskytnutie podpory vo výške 380,778 mil. EUR, pričom jeho rozpočet na tento účel predstavuje iba 215,485 mil. EUR. V doterajšej činnosti ŠFRB bolo prijímanie žiadostí zastavené len v rokoch 2004 a 2005.

Úvery zo ŠFRB pre rok 2010

NRSR: ŠFRB poskytne v roku 2010 na účely bývania 144 mil. EUR.
Bratislava 4. novembra 2009 (TASR) - Rozpočtovaná suma Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) určená na jednotlivé účely bývania v roku 2010 predstavuje 144 miliónov EUR (4,34 miliardy Sk). Tento navrhnutý balík v rozpočtovej kapitole MVRR SR dnes schválili poslanci zákonodarného zboru SR. Projekty obnovy bytového fondu majú byť podporené sumou 27 miliónov EUR (813,4 milióna Sk).

Zdroj: www.edb.sk

ŠFRB