nenávratné granty, bankové úvery, dotácie
Výhoda podania žiadosti prostredníctvom EEC

Financovanie obnovy prostrednícvom komerčných bánk

Výhody podania žiadosti prostredníctvom RBD

REFUNDAČNÝ PROGRAM
do výšky až 50%

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
minimálne o 15%

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
zdarma = 0 €

VYPRACOVANIE PONÚK
zdarma = 0 €

BONUS PLUS
zdarma = 0 €

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky

V prípade, že Vás zaujíma ešte viac, kontaktujte nás!

Klientská zóna

Prihlasovací formulár pre prihlásenie do klientskej zóny

rbd.sk
ČSOB logo

Československá obchodná banka

Program RENOVO pre obnovu bytového fondu Vám ponúka komplexnú ponuku riešenia finančných potrieb Vášho bytového domu prostredníctvom špecializovaných produktov a služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové domy v správe správcovských spoločností a bytových družstiev, ako aj pre správcov a vlastníkov bytov.

OTP banka logo

OTP Banka Slovensko

Za účelom komplexného riešenia obnovy bytového fondu ponúka OTP Banka Slovensko, a.s. flexibilný balík na mieru šitých depozitných a úverových produktov a služieb. Produkty a služby ponúkané jednotlivým vlastníkom bytov ako občanom za aktuálnych podmienok stanovených bankou.

Tatra banka logo

Tatra banka

Celková rekonštrukcia a opravy rôzneho druhu - zateplenie, obstaranie kotolne, odstránenie systémových porúch, opravy striech a spoločných priestorov a pod. Úroková sadzba: fixná alebo variabilná - od 4,20% p.a. (závisí od aktuálnych podmienok na finančnom trhu). Doba splatnosti: do 20 rokov

UniCredit bank

UniCredit Bank Slovakia

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov pripravila hypotekárne (Hypoúver pre SVB a správcov) a investičné úvery (Investičný úver pre SVB a správcov), ktoré je možné použiť na údržbu nehnuteľností a modernizáciu alebo rekonštrukciu bytového domu.

VÚB logo

VÚB

Ak ste správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a máte záujem o renováciu, modernizáciu resp. realizáciu rekonštrukčných prác na bytovom dome,VÚB banka vám ponúka investičný úver na financovanie renovácie a modernizácie bytového domu prostredníctvom ktorého, môžete realizovať váš projekt.

Wustenrot logo

Wustenrot stavebná sporiteľňa

REKOFOND - Program údržby, rekonštrukcie a obnovy bytového fondu. Wüstenrot stavebná sporiteľňa a jej partneri vytvorili pre klientov ďalšie partnerské produkty, ktorými dopĺňajú klientom Wüstenrot stavebnej sporiteľne atraktívne stavebné sporenie o ďalšie zaujímavé výhody.

PSS logo

Prvá stavebná sporiteľňa

Špeciálna ponuka Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá alebo iných správcov bytových objektov. Peniaze na zateplenie, opravu strechy a iné úpravy bytového domu.

Volksbank logo

Sberbank

Mnohé bytové domy na Slovensku nespĺňajú kvalitatívne, bezpečnostné a estetické kritéria moderného bývania. Bytový fond starne a domy čoraz častejšie potrebuje údržbu a renováciu. Výhodou úverov je individuálna úroková sadzba s možnosťou odkladu splátok a skutočnosť, že Sberbank nevyžaduje ručenie nehnuteľnosťou.

Dexia banka logo

Primabanka

Čerpanie úveru je účelovo viazané. Účelovosť čerpania musí byť klientom dodržaná. Finančné prostriedky sú čerpané na základe dokladov predložených klientom (faktúr, zmlúv)priamo na účty dodávateľov. Pri refundácii sú finančné prostriedky poukázané bankou na bežný účet klienta. Lehota splatnosti úveru do 20 rokov.

SLSP logo

Slovenská sporiteľňa

Bytovým družstvám, správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov ponúkame účelový investičný úver, určený na obnovu a rekonštrukciu bytového domu. Vaše požiadavky vybavíme profesionálne a rýchlo v ktoromkoľvek regióne Slovenska.

SZRB logo

SZRB Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje bankové záruky na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu bytového fondu, t. j. na opravu, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu.